dimarts, 30 de març de 2010

La Globalització


Que entenem per globalització?

La globalització és un fenomen que es caracteritza per la interdependència econòmica, política, social i cultural de tots els països del món.
És un canvi social basat en l'increment de la interconnexió entre diferents societats.

En una primera aproximació, vindria a ser la uniformització de molts aspectes i qüestions a nivell planetari, tant d'allò més desitjable com d'allò més indesitjable.

Aspectes positius de la globalització

Els inconvenients o els efectes negatius de la globalització són més o menys coneguts per tots, pel ressò de notícies en diaris, ràdio, televisió i estudis. Però també ha suposat avantatges, per exemple, es pot afirmar que aquesta afecta positivament en l'eficiència empresarial. Considerem un dels sectors més ben parats de la crisi en aquest moment: la banca comercial i encara afinant més l'espanyola.

Com aquest n'hi ha més d'exemple d'efectes positius de la globalització, pot ser el problema és l'abús o millor dit, el mal ús que se'n fa d'aquest fenomen el que cal és major regulació per part dels governs i més responsabilitat per part del ciutadans.Globalització de la comunicació

S'inicia el segle XIX
.
Va aparèixer gràcies al desenvolupament de noves tecnologies que van permetre dissociar la comunicació del transport físic. També està vinculada a qüestions econòmiques, polítiques i militars. A finals del segle XIX i principis del XX es van donar tres desenvolupaments claus per la globalització de la comunicació:

- Desenvolupament de cables subaquatics.
- Establiment d'agències internacionals d'informació.
- Formació d'organitzacions internacionals especialment preocupades pel repartiment de l'aspecte electromagnetic.

dimarts, 2 de març de 2010


La globalització de la comunicació avui


La comunicació global actual es caracteritza per l'emergència de conglomerats de comunicació transnacionals; pel desenvolupament de noves tecnologies com els sistemes de cable, l'ús de satèl·lits i els mètodes digitals del processament de la informació, emmagatzemament i recuperació; per la circulació de productes mediàtics en un terreny internacional (mercat global); i per unes pautes d'accés i assimilació dels materials transmesos a través de les xarxes globals, aquestes es caracteritzen per un accés desigual i diferències d'assimilació dels materials simbòlics globals.

divendres, 17 d’abril de 2009


Inconvenients de la globalització


La globalització, també té una sèrie de conseqüències negatives. A més que als països subdesenvolupats no hi ha arribat, o hi arriba de manera fragmentaria, ja que no disposen de mitjans adequats ni de diners per accedir a les noves tecnologies i al model econòmic del capitalisme i l'economía de mercat. Algunes d'aquestes conseqüències són:

- Augment de les diferències econòmiques: entre persones, països i estats.
- Creix el comerç desigual entre els països industrialitzats i el Tercer Món.
- La uniformització de la cultura.
- Deslocalització d'empreses.
- Es difonen actituds i valors negatius com el consumisme.

divendres, 20 de febrer de 2009Globalització i desigualtat

El nivell de desenvolupament d'un país es mesura habitualment amb els següents indicadors econòmics: El PIB real per habitant i l' Índex de desenvolupament humà, però actualment també s'utilitzen un altre tipus d'indicadors:

- El consum de calories: Un a persona necessita 2400 calories diaries per viure, hi ha persones que no compleixen aquesta dada.

- Línea de Pobresa Humana: determina la quantitat de persones d'un pais amb un minim de diners

L'economia global genera l'existencia de grans desigualtats entre paisos:

Estats Units, Japó i la majoria de la Unió Europea dominen l'econommia mundial amb 3500 dolars per habitant i any, mentres que altres paisos que viuen en la miseria no passaben dels 1000 dolars